Actuaciones AFIC

II CONCURS D'EMBOTITS DE LA MARINA ALTA

Finalizada

2on. CONCURS D’EMBOTITS ARTESANALS DE LA MARINA ALTA

 

BASES DEL CONCURS:

PRIMERA.- Podran participar tots aquells, majors d'edat, que siguen elaboradors d’embotits autoritzats (amb Registre Sanitari ) i amb establiment a la Marina Alta. A partir d’ara es denominaran CONCURSANTS.

SEGONA.- Característiques de l'embotit.

Per a la present edició es presentarà Llonganissa de Pasqua.

Sols s’acceptaran aquells embotits amb tripa natural de corder sent indiferent el tipus i calibre.

La curació ha de ser el més natural possible, a fi de poder valorar les seues propietats organolèptiques..

El picat de la carn es farà en una placa de 4mm com a mínim. No s'acceptaran picats més fins ni pastes.

Composició: Composició: Els embotits hauran d'estar elaborats amb carn de porc blanc, encara que podrà admetre's carn de vedella. Sols amb ingredients autoritzats per la legislació sanitària.   Sols podran participar un total de 10 embotits

TERCERA.- Els concursants hauran de presentar la sol·licitud a CREAMA (C/Escoto, 72), on figurarà el seu nom i cognoms, DNI i domicili. Sols s’acceptarà una sol·licitud per DNI. A més, i a efectes de comprovació, s'indicarà també, el núm. RS i els ingredients utilitzats en l'elaboració.

QUARTA.- El concurs serà un concurs popular de tast a cegues. Sols s’admetrà la participació de 50 persones (PARTICIPANTS). Se servirà l’embotit en plats amb una identificació de cada embotit. En cap moment del tast, el PARTICIPANT coneixerà la titularitat de l’embotit. Una vegada començat el concurs no s’admetrà a cap participant més.

Cada PARTICIPANT, valorarà de l'1 al 10 cada embotit. Es tindrà en compte el color, la integració de tots els components, olor i sabor.

Hi haurà una persona que guiarà el tast que farà una introducció de l’embotit i funcionament del concurs. Serà una persona experta en embotit artesanal de la Marina Alta.

Una vegada arreplegades les valoracions per part dels participants, es farà públic l’embotit guanyador, que serà el que haja aconseguit la puntuació més gran.

QUINTA.- Per a participar en el concurs, es formalitzarà la inscripció per escrit a CREAMA fins al dijous, 2 de març a les 14.00 hores. A l'escrit figuraran les dades del sol·licitant i el compromís de complir i acceptar les Bases del Concurs.

Sols s’acceptaran els primers 10 embotits presentats.

SEXTA.- L’embotit es presentarà en el lloc del concurs 30 minuts abans del començament d’aquest, i el format serà en 60 trossets de 2 cm. aproximadament.

SÈPTIMA.- El concurs tindrà lloc el dissabte 4 de març a les 19.30 hores a la Sala de Tasts al Taller d’Ivars dins dels actes de la Mostra Gastronòmica Benissa.

OCTAVA.- Premis:

Primer premi: Trofeu

Segon premi: Trofeu

Tercer premi: Trofeu

NOVENA.- És obligatòria la presència de tots els concursants durant el concurs i l'entrega dels premis.

DÈCIMA.- Per a més informació, qualsevol interessat, pot contactar amb l’Agència de Desenvolupament Local AFIC-CREAMA, tel. 965732100.

© 2021 - Ajuntament de Benissa - Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo