Actualitat Notícies

Creama informa de les ajudes a la contractació per a les dones autònomes embarassades o en tràmits d’adopció
MAR 2023

Podran ser beneficiàries d'aquesta convocatòria les dones treballadores autònomes que en el moment de la contractació subvencionable es troben embarassades o en procés d'adopció durant el 2023.

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha convocat les subvencions de foment d'ocupació, Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar l'emprenedoria a través del Programa de suport al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció, a fi que puguen transferir-los el coneixement necessari que possibilite el manteniment de l'activitat durant la baixa maternal de la subvenció pujarà, en el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 3 mesos de duració, a 1.500 euros. En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 6 mesos de duració a 3.500 euros. Aquests imports s’incrementaran en 500 euros si es contracta una persona amb diversitat funcional o una dona.

Els contractes a temps parcial d'almenys trenta hores setmanals seran subvencionables, amb reducció proporcional de la quantia de l'ajuda.

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitzarà el 1 de setembre de 2023. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció.

Les persones interessades en aquestes ajudes poden obtindre tota la informació en CREAMA Benissa al telèfon 975732100 o al correu electrònic adl-benissa@creama.org.

© 2023 - Ajuntament de Benissa - Conselleria d'Innovació, Industria, Comerç i Turisme