Actualitat Notícies

CREAMA informa de la publicació per LABORA de les ajudes destinades a fomentar l'ocupació per a l'exercici 2020.

CREAMA informa de la publicació per LABORA de les ajudes destinades a fomentar l'ocupació per a l'exercici 2020.

El LABORA ha llançat diverses línies de subvenció destinades a fomentar la contractació de treballadors/es que podran ser beneficiàries empreses de naturalesa privada amb centre de treball a la Comunitat Valenciana amb algunes exclusions.
Entre aquestes ajudes, hi ha dues línies dirigides a la contractació de persones joves qualificades en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, es tracta del programa ECOGJU 2020 (Subvenció per a fomentar la contractació indefinida a jornada completa) i del ECOJUP 2020 (Subvencions per a fomentar la contractació en pràctiques a jornada completa).
Per a sol·licitar aquestes ajudes les empreses tenen de termini fins al 30 de setembre del 2020.

D'altra banda, hi ha tres línies que pretenen afavorir la contractació de col·lectius vulnerables, ECOVUL 2020 (Subvenció destinada a fomentar la contractació indefinida inicial de col·lectius vulnerables), ECOVUT 2020 (Programa d'ajudes per a la conversió a indefinit de contractes temporals de col·lectius vulnerables) i ECOVUP 2020 (Subvencions per a fomentar la contractació en pràctiques de determinats col·lectius vulnerables per a l'exercici 2020).
Es consideren col·lectius vulnerables les persones en situació o risc d'exclusió social, acreditats pels Serveis Socials de qualsevol administració pública, les persones desocupades de llarga duració, les majors de 50 anys i les persones amb diversitat funcional. La persona contractada ha de figurar inscrita com a demandant d'ocupació en LABORA i en el cas de les conversions a indefinit també (millora d'ocupació).

Per a sol·licitar les ajudes ECOVUL 2020 les empreses tenen de termini fins al 31 d'octubre del 2020, per a les d'ECOVUT 2020 fins al 30 de juny i per a les d'ECOVUP 2020 fins al 30 de setembre de 2020.
Finalment, està el programa ECOTDI 2020, programa de foment de la contractació temporal (per un període d'entre 3 i 12 mesos) de persones amb diversitat funcional severa en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020 que hi ha de termini per a sol·licitar-les fins al 20 de setembre de 2020.

Les persones interessades en aquestes ajudes poden obtindre tota la informació en Creama Benissa, a través de la xarxa de l'Agència de Desenvolupament Local de Benissa, situada en C/ Escoto, 72.

© 2015 - Ajuntament de Benissa - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball