El municipi en xifres

DADES GEOGRÀFIQUES

Comarca: MARINA ALTA
Extensió (km2): 70.00
Núclis de població:
Límits:
Distància a la capital de província: 70.00 (km)
Infraestructures de comunicació:

DADES DEMOGRÀFIQUES

Nre. de dones: 4613
Nre. d'hòmens: 4541
Xifra de població: 13140
Nre. de llars: 4541
Densitat de població: 187.70 (Habitants/Km2)

DADES COMERÇ DETALLISTA

Alimentació
Comerç Tradicional 27 1529.00 m2
Supermercats 9 15059.00 m2
No Alimentació
Vestit i Calçat 21 2156.00 m2
Llar 8 732.00 m2
Resta no alimentació 99 36775.00m2
Comerç mixte i altres
Grans magatzems m2
Hipermercats m2
Magatzems populars m2
Altre comerç mixte m2
Centres Comercials
Centres Comercials m2
Indicador de dotació comercial:
15.00 (nre. establiments /1000 habitants)
Grau de concentració comercial

ALTRES DADES COMERCIALS

Nre. de IAE: 1077
Nre. de IAE comercials: 206
Nre. de mercats: 1
Mercat municipal: Mercado del Sábado
Nre. mercats no sedentaris: 1
Mercats no sedentaris:
Dotació d'aparcaments:
Superfície peatonal: m2

© 2021 - Ajuntament de Benissa - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball