Racó de l'emprenedor >> L'elecció del local >> Factors a tindre en compte

Una de les decisions estratègiques que més influeixen en la viabilitat d'una activitat econòmica, sobretot en el cas d'un comerç detallista, té a veure amb la ubicació d'aquest. Aquest factor és important de cara a l'estimació del nivell d'ingressos potencials, encara que cal tindre en compte el tipus de producte o servei que s’ofereix: diferents tipus de negocis requereixen distintes localitzacions:

 • Si és un establiment que atrau clients de fora de la zona o barri es requereix: accessibilitat, proximitat a altres establiments de les mateixes característiques o de productes complementaris, ser zona de pas.
 • Si és un establiment de proximitat a què només va gent del barri: Els factors abans mencionats són menys importants. Per a l'elecció de la ubicació concreta del local es fa necessari conèixer la vida interna del barri, els seus costums, hàbits de compra i zones de moviment i pas.

Factors a tindre en compte en l'elecció de localització:

 • Condicions físiques: L'accés ha de ser el més directe possible des de la via de comunicació més pròxima: poca distància física, pocs obstacles: escales, tanques. Han d'existir aparcaments pròxims i ser factible la càrrega i descàrrega de les mercaderies per proveïdors i clients.
 • La clientela: El mercat potencial i les possibilitats d'ampliació del mateix per futures edificacions en la zona. A aquest respecte, ens podem informar en agències immobiliàries, en ajuntaments (Pla General d'Ordenació Urbana), etc. També cal analitzar la densitat de població en la nostra zona més pròxima; gratacel, alta concentració de habitatges…
 • La competència: Pot influir positivament o negativament, depenent del concepte comercial, per exemple:
  • Si són xicotets comerços en què es compren del dia a dia, convé que estar aïllat.
  • Si es tracta d'establiments d'atracció, interessa estar agrupats, ja que, en el conjunt d'establiments, el consumidor disposarà d'un nombre més gran de línies de producte, així com una major varietat de marques, models i grandàries, i açò augmenta per al client les possibilitats d'elecció.
 • Motius d'atracció per als consumidors: Avantatges que ofereixen establiments amb béns i serveis complementaris al nostre i que serviran de focus d'atracció de la zona; zones de serveis, grans àrees comercials, etc. Proximitat a estacions de tren, metro, autobusos; col·legis, instituts, universitats, fàbriques, àrees financeres, oci i cultura, zones esportives; passejos, parcs, confluència de carrers, aparcaments...
 • Condicions legals i fiscals: En uns casos estan regulats per Ordenances municipals, i en altres per lleis autonòmiques o estatals. Restriccions a la venda de certs productes. Impostos i taxes locals. Consideracions fiscals de la compra i l'arrendament, regulació d'horaris comercials, venda ambulant, etc.,
 • Avantatges diversos de la zona: costos laborals, la preparació de la mà d'obra, etc.
 • Abundància de serveis externs que necessitarem al llarg de la vida del negoci; neteja, reparacions, transportistes, bancs, papereria, etc.
 • Requisits del negoci específic: Estructura interna del local per a la circulació de clients d'acord amb la nostra planificació, moviment de mercaderies, disposició d'estanteries, vitrines i góndoles, etc. Possibilitat d'emmagatzemament, o bé, proximitat del futur magatzem. Possibilitat d'ampliació del local per mitjà de llotges annexes.
 • Despeses fins a la posada en funcionament: Obres necessàries per a instal·lar-nos directament o per a modificar la llotja. Avantatges i inconvenients de comprar o arrendar el local.

Factors a tenir en compte (10)

Level AA conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Ajuntament de Benissa - Conselleria d'Innovació, Industria, Comerç i Turisme